Listo

Biblioteko de Mulhouse-Esperanto

Nia biblioteko konsistas el libroj, kiujn nia asocio ricevis de iuj donacintoj.  Aliaj libroj estas pruntedonitaj de iuj niaj membroj. Iuj estas akiritaj. Vi trovos la liston de libroj en la ĉi-suba tabelo. Ili estas je la dispono de niaj membroj.

Kiel prunte-ricevi librojn?
En nia kultur-domo Espace 110 regule okazas kursoj, marde  aŭ vendrede vespere de la 18a30 ĝis la 20a. Tiam estos okazo ricevi la petitajn librojn, same okaze de la fadenaj kunvenoj. Tamen informiĝu pri la ĝusta horo.

Por peti librojn, bonvolu sendi mesaĝon al la ret-adreso de nia grupo. Tiam vi indiku la librojn, kiujn vi deziras prunte-ricevi kaj la tagon, kiam vi planas veni al Espace 110 aŭ al verda fadeno.
La kursgvidanto tiam kunportos la librojn por vi. 

Kompreneble tiu servo estas rezervita al niaj membroj, tial vi senprobleme trovos la ret-adreson sur ĉiu numero de nia bulteno SRK. Uzu ĝin por peti la librojn.
Poste, via nomo estos menciita en la listo por eviti, ke alia membro petu la saman libron. 

La libroj povos esti redonita okaze de la vesperaj kursoj, marde aŭ vendrede, verda fadeno,  aŭ eĉ esti deponitaj ĉe la akceptejo de Espace 110 ĉe la fako de nia grupo. 

Sam-okaze bonvolu informi al nia ret-adreso vian redonon.
Ni esperu, ke tiu nova servo povos kontentige funkcii kaj esti utila al niaj membroj. 


    Titolo Aŭtoro Prunto Eldonejo
1  x AMUZAJ DIALOGOJ en EO  Albert LIENHARDT Paŭlo 11.01.2011 02.04.2011 UEA 1973
2  x Cours Pratique d’Espéranto Elémentaire et supérieure 3ème édition    1936 Paris LIB.Centrale Espérantiste 11, rue de Sèvrese 6
3  x Cours Pratique d’Espéranto Elémentaire et Supérieur   Simone
11.01.2011
20.02.2011
1947 Paris Librairie Centrale Espérantiste   6ème Edition
4  x  Dictionnaire complet Frs-EO GROSJEAN-MAUPIN 1924   Paris 31, rue de Clichhy 9 E.
5  x Eo 100 jaroj de internacia kulturo Osùo Buller   UEA 72 UK 1987 Varsovie
6  x Eo die Internationale Sprache Erich HOLSChHER   Nurnberg
7   Eo EN PERSPEKTIVO IVO LAPENNA  (Ulrichh LINS – Tazio CARLEVARO) 11.01.2011 London-Rotterdam 1974 de
8  x Esperanto sen peno  4 kasedoj Paŭlo
11.01.2011
02.04.2011
Assimil
9  x Epoko-La Knaboj de Paŭlo-Strato     Francisko MOLNAR Vol.II   el la Hungara tradukis
10  x Epoko-La Karnavalo kaj La Somnambulino Karl LEBRECHT IMMERMANN    Anglujo  Vol.XI 1952
11   Epoko-Brulanta Sekreto Stefan ZWEIG Alain 11.01.2011 Anglujo-Vol.IX 1949
12  x Esperanto katalogo UEA   1988/89       UEA
13  x Etnografiaj Donitaĵoj   Simone 11.01.2011 20.02.2011 HANOJO 1974
14   FAKTOJ kaj FANTAZIOJ Marjorie BOULTON 11.01.2011 UEA  1984
15  x Fundamento de Esperanto ZAMENHOF   E.F.E. 9ème édition 1963
16  x Initiation Théorique et Pratique Dr.Pol DENOEL    SONORILO Kerklaan 61-BRUGES
17  x Kongres-libro 57a UK 1972 UEA   UEA Portanlando Oregon
18  x Kongres-libro 62a UK 1977 UEA   UEA Rekjaviko
19  x Kongres-libro 72a UK 1987 UEA   UEA Varsovio
20   Kvara Libro NOMBROJ ZAMENHOF 11.01.2011 1914 PARIS HACHHETTE
21  x L’Esperanto fil d’Ariane du coeur et de l’esprit Pierre DELAIRE    1959 Orléans
22  x LA BIBLIO - NOMBROJ  ZAMENHOF    Hachette 1914
23  x LA INTERNACIA LINGVO Faktoj pri Esperanto IVO LAPENNA   UEA Anglujo 1954 Londono
24  x LA SANKTA BIBLIO Malnova kaj nova Testamento    Londono 1972
25  x La Sunkrono Marie KOENEN    Malnova Turo 1937
26   Ladislao Spierer HERTS 11.01.2011 Anglujo-
27  x Lexique Fondamental Albert LIENHARDT      Collection NOVA 
28  x Manuel d’Initiation EO Albert LIENHARDT      Collection NOVA 
29  x Manuel de Perfectionnement 3 Albert LIENHARDT      Collection NOVA 
30  x MARTA Rakonto de Eliza ORZESZKO dua eldono 11.01.2011 Paris Espérantista Centra Librejo 51, rue de Clichhy 9ème 1924
31  x Ni parolu en Esperanto André RIBOT   Marmande 2ème édition 1960
32  x Nouveau cours rationnel et complet d’Espéranto  SAT   SAT-AMIKARO  1973 Paris
33  x  x Orthographe Optimale x 2 Albert LIENHARDT   OEO 24, av. de Riedishheim 681OO Mulhouse 1978 
34  x Paŝoj Al Plena Posedo Auld   1984  Budapesto – Madrido  William AULD
35  x Paŝoj Al Plena Posedo Auld   Bruxelles 1974-Praha HEROLDO
36  x Plena Ilustrita Vortaro  SAT Simone 07.02.2011 28.03.2011 SAT 1970
37   Retoriko Ivo LAPENNA  11.01.2011 3ème édition Rotterdam 1971
38  x Revue Française d’Eo ANDROMAKA Jean RACINE Yves 14.02.2012 20.03.2012 N-393 juin 1988 UFE
39  x Trigroŝa Romano BRECHT Yves 29.11.2011 25.02.2013 Edition Leipzig 1977
40 Vivo De Zamenhof Edmond PRIVAT Simone 11.01.2011 20.02.2011 5.Edition 1967  Anglujo
41 A Dictionnaire Complet ESPERANTO-FRANÇAIS GROSJEAN-MAUPIN    Kolekto de la Revuo
42 Dictionnaire complet Frs-EO GROSJEAN-MAUPIN 1930   Paris 11, rue de Sèvres (6°)
43 A Grammaire complète Camille AYMONIER 1918   Paris 51, rue de Clichhy (9°)
44 A Cours Méthodique d'Espéranto Thèmes Camille AYMONIER  E. GROSJEAN-MAUPIN   Paris 51, rue de Clichhy (9°)
45 A Cours Méthodique d'Espéranto Versions Camille AYMONIER  E. GROSJEAN-MAUPIN   Paris 51, rue de Clichhy (9°)
46 P Grand dictionnaire Espéranto-Français G. Waringhien   Librairue Centrale Espérantiste 41, rue Descartes, Paris
47 p 33 Rakontoj La Esperanta Novelaro Reto Rossetti kaj Ferenc Szilagyi   La laguna de Tenerife 1964
48  P Paŝoj Al Plena Posedo Auld   1970  Budapesto – Madrido  William AULD
49 I TOPAZE   Marcel Pagnol   Esperanto-teksto de Roger Bernard
50 I MAIGRET HEZITAS Georges Simenon   Esperanto-teksto de Daniel Luez
51 I JOHANA D'ARKO PUCELINO DE FRANCIO André Cherpillod    
52 I FAMILIA ETOSO Agnès Jaoui kay Jean-Pierre Bacri   Esperantoteksto de Rikardo Cash
53 A La aventuroj de la brava soldato  Ŝvejk dum la dua monmilito Jaroslav Haŝek Yves 22.05.2012 01.10.2012  
54 A La mirinda vojaĝo de Nils Hogersson SelmaLagerlöf   Fonto
55 A Reĝo Lear William Shakespeare Traduko K.Kalocsay   Serio Oriento-Okcidento
56 A Vere aŭ Fantazie Claŭde Piron   Fonto
57 A Nouveaŭ Cours d'Epéranto Rénée Triolle Edmond Ludwig   Heroldo de Esperanto
58 A Vojaĝo en Esperanto-lando Boris Kolker   UEA Roterdamo 2002
59 A Amuza Legolibro en Esperanto A. Lienhardt   Hungara Esperanto-Asocio
60 A Metodo 11 E.Ludwig   UFE Paris
61 A Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo Tibor Sekelj   UEA Roterdamo 1994
62 A Kunvojaĝu Internacia kurso de Esperanto Paul Gubbins   Edistudio ILEI 2006
63 A Vocabulaire Français-Esperanto Esperanto-Français Th. Cart M Merckens et  P. Berthelot   .C.Lacour Nîmes 1993
64 M Historio de la esperanta literaturo Carlo Minnaja  Giorgio Silfer   LF-Koop, La Chaux-de-Fonds, 2015, 748 paĝoj.
65 LH Amo kaj Morto en Balio BAUMVicki   420 paĝoj
66 LH Faktoj kaj Fantazioj BOULTONMarjorie   430 paĝoj
67 LH La Grafo de Monte KristoT1 DUMASAlexandre   590 paĝoj
68 LH La Grafo de Monte KristoT2 DUMASAlexandre   590 paĝoj
69 LH El la Vivo de Netaŭgulo VON EICHENDORFF Joseph   140 paĝoj
70 LH La Granda Meaulnes FOURNIERAlain   220 paĝoj
71 LH Vagabondo kaj Sinjorino KLOEPFFERWalther   204 paĝoj
72 LH De Villaĝo al Ĉefurba KOFFI Gbeglo   32 paĝoj
73 LH Rande de l’Prudento KRLEJAMiroslav   240 paĝoj
74 LH Ili Vivis sur la Tero ROBINEAU M. B.   240 paĝoj
75 LH Gerda Malaperis PIRON Claude   50 paĝoj
76 LH Tio, kion mi Kredas ROSTAND Jean   40 paĝoj
77 LH Nokta Flugo St EXUPERY Antoine   85 paĝoj
78 LH Malsata Ŝtono TAGORER.   125 paĝoj
79 LH Tiu Toskana Septembro TAVANTI- ERTL   137 paĝoj
80 LH Verkoj de VERDA MAJO   500 paĝoj
81 LH Por la Praktikantoj     85 paĝoj
82 LH ABC-Gramatiko de Esperanto De VLEMINCK-Van DAMME   240 paĝoj
83 LH Krestomatio ZAMENHOF   472 paĝoj
84 LH Vojaĝo en Esperanto-Lando VOLKER Boris   280 paĝoj
85 LH PIV Plena Ilustrita Vortaro 1987   1303 paĝoj
86 LH Esperanto Metodo 12 UFE   80 paĝoj
87 LH Ce qu’il faut savoir de l’Espéranto Grammaire   70 paĝoj
88 LH Kiel diri LENTAIGNE   135 paĝoj
89 LH Cours rationnel et complet d’Espéranto 1938   230 paĝoj
90 LH Paŝoj al plena Posedo AULD William   230 paĝoj
91 LH Poŝamiko EDUKADO NET   40 paĝoj
92 LH Vienaj Legendoj IEM WIEN   40 paĝoj
93 LH Esperanto Tournures Idiomatique Cahier   52 paĝoj
94 LH 100 Jaroj da Kantado en Eo HAVES Sylla   207 paĝoj
95 LH Kune ni Kantis UK en TAMPEREO 80-a   40 paĝoj